.
Sekcja Organizacji Imprez Naukowych Politechniki Wrocławskiej
Budynek D20
Sala Kongresowa, część AC
.
tel. +48 71 320 45 33
tel. +48 71 320 45 72
tel. +48 71 320 44 79
tel. +48 71 320 43 78
fax +48 71 320 45 35
konferencje.pwr.edu.pl
konferencje@pwr.edu.pl
pwr.edu.pl
 Dział Marketingu i Promocji Sekcja Organizacji Imprez Naukowych
Politechnika Wrocławska, Budynek D20, pok. 116
ul. Janiszewskiego 8, 50-372 Wrocław


Aleksandra Szafran-Gęgotek
tel. +48 71 320 45 33

Marta Staszczak-Gębala
tel. +48 71 320 45 72

Ireneusz Podolski
tel. +48 71 320 44 79

Kornel Kotecki
tel. +48 71 320 43 78

email: konferencje@pwr.edu.pl
adres: www.konferencje.pwr.edu.pl

mapka: lokalizacja Sekcji Organizacji Imprez Naukowych

adres strony Politechniki Wrocławskiej: www.pwr.edu.pl

fax +48 71 320 45 35