Sala na 620 osób w Centrum Kongresowym Politechniki Wroc³awskiej - animacja flash